Jak sázet česnek | Příprava půdy pro sázení česneku

Jak sázet česnek | Příprava půdy pro sázení česneku

Pěstování česneku vyžaduje nejen zručnost a trpělivost, ale také pečlivou přípravu půdy a správný výběr hnojiv. Před výsadbou česneku je zásadní půdu řádně připravit a obohatit o potřebné živiny, aby byla zajištěna bohatá úroda. Tento článek poskytuje podrobné informace o krocích přípravy půdy a doporučených hnojivech pro optimální růst česneku.

Krok 1: Analýza půdy

Před jakoukoli manipulací s půdou je doporučeno provést její analýzu. Test půdy odhalí úroveň pH a koncentrace základních živin, jako jsou dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápník (Ca), hořčík (Mg) a síra (S). Česnek preferuje půdu s pH mezi 6,0 a 7,5. Pokud pH není v tomto rozmezí, je možné jej upravit přidáním vápna (zvýšení pH) nebo síranu hliníku či síranu amonného (snížení pH).

Krok 2: Příprava půdy

Optimální struktura půdy pro česnek je dobře odvodněná, bohatá na organickou hmotu a má středně těžkou až jemnou texturu. Půdu je třeba připravit několik týdnů před výsadbou:

  • Orba a kypření: Půda by měla být proorána nebo prokopána do hloubky minimálně 30 cm. To zlepší odvodnění a umožní kořenům česneku snadněji proniknout půdou.
  • Přidání organické hmoty: Kompost nebo dobře rozložený hnůj zlepší strukturu půdy a zvýší její schopnost zadržovat vlhkost a živiny. Přibližně 3–4 týdny před výsadbou aplikujte 3–5 cm vrstvu organické hmoty a zapracujte ji do půdy.
  • Zelené hnojení: Dalším důležitým krokem je použití vhodné meziplodiny pro získání organického materiálu a minerálů. 

Krok 3: Výběr a aplikace hnojiv

Před výsadbou:

  • Základní hnojení: Na základě výsledků analýzy půdy aplikujte hnojiva bohatá na fosfor a draslík, které podporují zdravý vývoj kořenů a celkovou odolnost rostlin. Dusíkatá hnojiva by měla být použita s mírou, aby nedošlo k nadměrnému růstu listů na úkor vývoje cibulí.
  • Doporučená hnojiva: Doporučujeme bezchloridová hnojiva bohatá na fosfor a draslík. My používáme cererit. Pro dodatečný dusík může být použit dobře rozložený hnůj nebo kompost. Přírodní zdroje, jako je zelené hnojení (např. svazenka nebo jetel), také zlepšují obsah živin v půdě.

Po výsadbě:

  • Doplňkové hnojení: Během růstové sezóny může být pro podporu zdravého růstu a vývoje cibulí vyžadováno doplňkové hnojení, zejména pokud jsou známky nedostatku živin. Doporučuje se lehké aplikace dusíkatých hnojiv v raných fázích růstu.

Krok 4: Rotace plodin

Zahrnutí česneku do systému rotace plodin může předcházet akumulaci škůdců a nemocí v půdě. Před výsadbou česneku se vyhýbejte pěstování rostlin z čeledi Allium (např. cibule, pór) na stejném místě více než jednou za 3-4 roky.

Závěr

Příprava půdy a správný výběr hnojiv jsou klíčové kroky pro úspěšné pěstování česneku. Pečlivou analýzou půdy, přidáním organické hmoty, správným výběrem a aplikací hnojiv a dodržováním rotace plodin zajistíte, že vaše půda bude ideálně připravena pro výsadbu česneku, což povede k bohaté a zdravé úrodě.

Zpět do obchodu