Hnojení česneku | Použití Cereritu

Hnojení česneku | Použití Cereritu

Granulovaný CERERIT GOLD s formulací N-P-K (13-6-14) + 2 MgO + 0,3 Fe je vysoce kvalitní komplexní hnojivo, které je ideální pro přípravu půdy před výsadbou česneku. Vzhledem k jeho složení a vyšší využitelnosti živin o 22 % poskytuje rostlinám esenciální makroživiny a mikroživiny potřebné pro optimální růst, vývoj a produktivitu.

Analýza Složení Hnojiva

  • Dusík (N) 13% podporuje růst vegetativních částí rostliny. U česneku je důležité správné načasování a množství aplikace, aby nedocházelo k nadměrnému růstu zelené hmoty na úkor tvorby cibule.
  • Fosfor (P) 6% je zásadní pro rozvoj kořenového systému a pomáhá v raných fázích vývoje rostlin.
  • Draslík (K) 14% zvyšuje odolnost rostliny vůči stresovým faktorům jako jsou sucha a choroby a podporuje kvalitu plodů.
  • Hořčík (MgO) 2% je klíčový pro fotosyntézu a celkovou zdravou zelenou barvu listů.
  • Železo (Fe) 0,3% je důležité pro tvorbu chlorofylu a správný energetický metabolismus v rostlině.

Dávkování Před Výsadbou Česneku

Před aplikací CERERIT je doporučeno provést analýzu půdy, aby bylo možné určit její aktuální obsah živin a pH. Tato analýza pomůže přizpůsobit dávkování tak, aby odpovídalo specifickým potřebám půdy a připravovaných rostlin.

Na základě složení hnojiva a obecných potřeb česneku by se doporučená dávka měla pohybovat v rozmezí:

  • 250-350 kg/ha

Toto množství by mělo být rovnoměrně rozprostřeno po připravené ploše určené pro výsadbu a zapracováno do horních 15-20 cm půdy. Takto hluboké zapracování zajišťuje, že živiny budou přístupné pro kořenový systém rostlin.

Farma Oucmanice: My při aplikaci Cereritu při přípravě pozemku dáváme dávku 200kg/ha. Tato dávka je z důvodu dlouhodobé peče o půdu a přesného plánování předplodin a meziplodiny pro maximální přípravu půdy přírodní cestou s důrazem na minimalizaci potřeby použití minerálních hnojiv. 

Implementace a Úprava

  • Pozorování a úprava: Je důležité sledovat růst a vývoj česneku po aplikaci hnojiva a případně upravit další hnojení podle potřeb rostlin.
  • Další hnojení: Během vegetačního období může být potřeba dodatečné hnojení, zejména dusíkatými hnojivy, aby se podpořil růst vegetativních částí rostliny v raných fázích jejich vývoje. My rozdělujeme na Ranná fáze intenzivního růstu | Pozdější fáze s již dostatečně velkými listy. 

Závěr

Granulovaný CERERIT gold je efektivní volbou pro zajištění komplexní výživy česneku před výsadbou. Jeho složení podporuje zdravý růst rostlin a vysokou kvalitu a množství úrody. Správná aplikace a dávkování tohoto hnojiva, ve spojení s pravidelným monitorováním a úpravami, může výrazně přispět k úspěchu pěstování česneku.

Zpět do obchodu