Náš příběh

O nás: Hluboké kořeny a nové výhonky Farmy Oucmanice

V srdci malebné krajiny, kde se políčka střídají s tichými lesy a šuměním potoků, leží Farma Oucmanice – svědectví odvěkého spojení člověka s půdou, která jej živí. Náš příběh začíná v roce 1794, kdy Václav Tomáš, statečný a vizionářský předek, položil základy tohoto dědictví převzetím skromné chalupy a několika kusů země. Tento krok vytyčil cestu, po které by měly kráčet generace Pavlíčků, vytvářejíc součástku do mozaiky historie a tradice, která tvoří jádro naší identity.

Začátky plné výzev a příslibů

Jan Pavlíček, muž s jasnou vizí a neochvějnou vůlí, převzal v roce 1817 štafetu a rozšířil rodinné bohatství o dalších přibližně 1,1 hektaru polí. Z tohoto skromného začátku postupně vznikla usedlost, která se stala domovem pro všechny přicházející generace Pavlíčků. Předávání žezla po generace umožňuje mladé generaci navázat tam co předešlé generaci došli síly. 

Století tvrdé práce a odolnosti

Naše rodina stála tváří v tvář náročným podmínkám a výzvám, které představovala robotní povinnost v době feudalismu. S odhodláním a sílou v srdci naši předkové splnili 27 a půl dne potažní a 5 dní pěší práce, což je připomínkou jejich nezlomné vůle a příkladem vytrvalosti, která nás inspiruje dodnes.

Průkopníci změny

V období první světové války se František Pavlíček, osvícený myslitel a pokladník Spořitelního a záložního spolku, ujal vedení. Jeho sňatek s Marií Morávkovou byl nejen svazkem dvou srdcí, ale i spojením dvou vizí pro budoucnost farmy. Společně otevřeli novou kapitolu plnou inovací, růstu a lásky, která se zhmotnila v čtyřech dětech – Jaroslavovi, Anně, Ludmile a Josefovi – každé z nich neslo dál plamen rodinné hrdosti a tradice.

Generace, která spojuje minulost s budoucností

Josef, nejmladší z rodiny, se rozhodl pro život v souladu s předky a učinil z farmy svůj celoživotní závazek. Jeho manželství s Marií a narodivší se synové symbolizují pokračování odkazu, který byl započat před více než dvěma stoletími. A právě tato linie předává pochodeň Jakubovi a Haně, kteří s novou energií a respektem k přírodě oživují rodinnou farmu.

Vize pro budoucnost

Jakub a Hana, vědomi si bohaté historie a zodpovědnosti, kterou po sobě zanechali jejich předkové, přijímají výzvy současného zemědělství s otevřeným srdcem a inovativním duchem. Jejich rozhodnutí zkoušet nové plodiny jako Oucmanický česnek, chřest a širokou paletu zeleniny, odráží touhu přivést tradiční farmu opět k životu, a také ji rozšířit a zlepšit. Práce na obnově ovocných sadů a experimentování s novými metodami zpracování plodů ukazují na jejich závazek k udržitelnosti a ekologickému zemědělství.

Dědictví, které tvoří budoucnost

Zatímco farmářské metody se vyvíjely a měnily, zůstala nezměněna jedna věc: naše láska k zemi, kterou si již osm generací předáváme a až na malou přestávku také obděláváme. Každá generace Pavlíčků přispěla svou kapkou do oceánu rodinné historie, která se rozlévá daleko za hranice našich polí a lesů. Jakub a Hana, s podporou celé rodiny, pokračují v této tradici s vědomím, že každý nový výhonek, každé zasazené semínko, je součástí většího příběhu, který začal před více než dvěma stoletími.

Spojení s komunitou

Náš přístup k zemědělství se neomezuje pouze na pěstování plodin. Snažíme se být aktivními členy naší komunity, sdílet naše zkušenosti a poznatky, a nabízet produkty, které jsou nejen výsledkem naší práce, ale také naší vášně. V roce 2024 se těšíme na to, že Vám představíme náš vysoce kvalitní česnek, brambory, zeleninové bedýnky a jablečný mošt, které jsou důkazem našeho odhodlání.

Pozvání na cestu

Příběh Farmy Oucmanice je daleko více než jen historie jedné rodiny. Je to příběh vytrvalosti, inovace a hlubokého spojení s přírodou. Zveme vás, abyste se připojili k naší cestě, objevovali s námi radosti i výzvy zemědělského života a sdíleli s námi krásu úrody, kterou nám země nabízí.

Každý, kdo ochutná něco z našeho pole, nebo sadu se stává součástí našeho příběhu, a každý produkt, který od nás odnáší, je kouskem historie, pečlivě zabaleno do lásky a péče, kterou do naší práce vkládáme. Přidejte se k nám na Farmě Oucmanice, kde tradice setkává s budoucností a kde každý den je příležitostí k růstu a učení. Společně můžeme tvořit lepší svět, jeden plod, jednu rostlinu, jedno semínko najednou.

Za celou rodinu: Jakub a Hana Pavlíčkovi.

Zpět do obchodu