Jak zasadit novou jabloň a následná péče

Jak zasadit novou jabloň a následná péče

Úvod

Sázení jabloně je klíčovým krokem pro zajištění zdravého růstu a bohaté úrody v budoucích letech. Proces sázení zahrnuje několik důležitých kroků, od výběru správného místa a přípravy jámy po samotné sázení a následnou péči o mladý strom. V tomto článku projdeme každý krok, aby bylo možné zabezpečit optimální podmínky pro nově zasazené jabloně.

Výběr Místa

Prvním krokem je výběr vhodného místa pro sázení. Jabloně vyžadují dostatek slunečního světla, minimálně 6 hodin přímého slunce denně. Důležitá je také ochrana před silnými větry, které mohou strom poškodit nebo ovlivnit jeho růst. Půda by měla být dobře propustná, bohatá na živiny a mírně kyselá až neutrální (pH 6,0-7,0). Pokud je půda příliš těžká nebo má špatnou drenáž, je vhodné ji upravit přidáním písku nebo kompostu.

Příprava Jámy pro Sázení

Jáma pro sázení by měla být dostatečně velká, aby pomohla stromu zakořenit v novém prostředí. Obecně by měla být jáma dvakrát širší než kořenový bal, a dostatečně hluboká, aby kořeny mohly být rozprostřeny přirozeně, aniž by byly stlačené nebo ohnuté. Obvyklá doporučení jsou hloubka jámy kolem 60 cm a šířka kolem 100 cm. Dno jámy by mělo být uvolněné, aby umožnilo kořenům snadné prorůstání do hloubky.

Sázení Stromu

Před sázením je dobré strom namočit v nádrži s vodou, aby kořeny zůstaly hydratované. Strom umístěte do středu jámy tak, aby místo, kde kořeny přecházejí v kmen (tzv. očkovací místo), bylo několik centimetrů nad úrovní půdy. To pomůže zabránit hnilobě kmene. Kořeny by měly být rovnoměrně rozložené. Jámu zpětně vyplňte půdou, kterou jste předtím vyjmuli, přičemž můžete přidat organický materiál jako kompost pro zlepšení struktury půdy. Po naplnění jámy pečlivě, ale jemně, půdu kolem kořenů ušlápněte, aby nedošlo k vytvoření vzduchových kapes.

Zalévání a Mulčování

Po zasazení je důležité strom dostatečně zalévat. Zalévání pomáhá půdě usadit se kolem kořenů a odstraňuje vzduchové kapsy. Doporučuje se zalévat 10-20 litrů vody hned po sázení a poté pravidelně zalévat každý týden, zvláště v období sucha. Mulčování kolem stromu pomáhá udržet vlhkost, potlačuje růst plevele a udržuje stálou teplotu půdy. Použijte organický mulč, jako je štěpkovaná kůra nebo kompost, ve vrstvě 5-10 cm, ale ujistěte se, že mulč není přímo u kmene stromu, aby se předešlo hnilobě.

Pravidelná Péče

Po zasazení je důležitá pravidelná péče, která zahrnuje řez stromu, hnojení a ochranu proti škůdcům a chorobám. Řez by měl být prováděn každoročně, aby se podpořil růst a tvar stromu. Hnojení je také klíčové, obvykle se provádí na jaře pomocí vyváženého hnojiva. Ochrana proti škůdcům a chorobám zahrnuje pravidelné kontroly stromu a případnou aplikaci vhodných pesticidů nebo fungicidů podle potřeby.

Závěr

Správné sázení a péče o jabloně jsou základem pro úspěšné pěstování. Dodržování těchto kroků pomůže zajistit, že váš jabloně bude růst zdravě a produkovat bohatou úrodu kvalitních plodů pro mnoho nadcházejících sezón.

Zpět do obchodu